چهار شنبه 7 آبان 1393

    کانون شهروندی زنان: مهدیه گلرو را سریع و بی قید و شرط آزاد کنید

    کانون شهروندی زنان با اعتراض به بازداشت یکی از اعضای این نهاد مدنی از مسئولان می خواهد تا به جای برخورد با معترضان اسیدپاش با عوامل اسید پاشی برخورد نماید تا احساس امنیت به جامعه و به ویژه زنان بازگرداند و از این رو خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط خانم گلرو می باشد.

ديدگاه

سیاست

حقوق بشر

دانشگاه

Copyright © 2014 Advar-News 

مطالب این تارنما لزوماً بیانگر دیدگاه های سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) نمی باشد و مواضع سازمان از طريق دبيركل، سخنگو يا بيانيه هاي سازمان اعلام مي گردد.